الگوریتم سایت بازی انفجار از مجموع هش ها (hash) و ام دی ۵ ها (MD5) ها تشکیل شده است. در این الگوریتم با توجه به گفته های سایت های شرط بندی انفجار ضریب های بازی بصورت تصادفی برای کاربران نمایش داده میشود و سیستم هیچ نقشی در نمایش این ضریب ها به کاربران ندارد که هم میتوان این گفته را قبول و هم میتوان رد نمود.

بسیاری از افراد بر این باورند که الگوریتم بازی انفجار در دست های ابتدایی بازی بصورت تصادفی انتخاب میشوند ولی زمانی که دست های بازی زیاد میشود و یا میزان شرط در بازی افزایش پیدا میکند این مورد دیگر بصورت تصادفی نیست و برا اساس اعداد خاص و فرمول خاصی محاسبه میشود و برای کاربران به نمایش در خواهد آمد.

ما این موارد را برای شما بررسی خواهیم نمود تا ببینیم که آیا واقعا این مورد درست است یا خیر. اما قبل از اینکه این نتایج را برای شما نمایش دهیم بگذارید در مورد الگوریتم بازی انفجار برای شما ابتدا توضیحاتی ارائه نماییم تا مشخص شود که هش و md5 در حقیقت چه مواردی هستند.

فرمول محاسبه ضریب به این صورت است که ابتدا سیستم بازی انفجار بصورت تصادفی برای کاربر یک هش که ۳۲ رقم میباشد را در نظر میگیرد. بعد از این مورد ۱۳ رقم ابتدایی هش تولید شده توسط سیستم جدا میشود و تبدیل به کد md5 که یک نوع رمزگذاری است میشود. بعد از این مورد سیستم این کد را بصورت اعداد ریاضی تبدیل به مبنای ۱۰ در ۱۰ میکند که در آن این اعداد تبدیل به اعداد ریاضی میشوند. بعد از این مورد ۲ رقم ابتدایی در نظر گرفته میشوند و برای کاربران به نمایش در خواهد آمد. عدد گرفته شده بر تعداد دستی که کاربر بازی کرده تقسیم میشود و ممکن است دارای اعشار شود. این عدد یک رقم اولش جدا میشود و بصورت اعشاری به کاربر نمایش داده میشود. عدد تولید شده در حقیقت همان ضریبی است که پول شرط بندی کاربر در آن ضرب خواهد شد.


ضریب هایی که توسط سیستم برای کاربران در نظر گرفته میشوند در حقیقت پول کاربر در آن ها ضرب میشود و همان میزان را برنده خواهند شد. بطور مثال اگر شما در بازی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان قرار داده باشید و ضریب بازی را برروی ۲ نگه دارید پول شما در ۲ ضرب خواهد شد و شما برنده ی ۲۰۰ هزار تومان خواهید شد.

ما بازی را در تعداد دست های مختلف انجام داده ایم که این دست ها از ۱ تا ۵ بار شبیه به هم بودند و از ۵ تا ۱۰ شبیه به هم دست های ۱۰ – ۱۴ نیز مشترک.

اعدادی که برای این دست ها برای کاربران به نمایش در آمد به این صورت بود.

شانس بردن بازی در دست های ۱- ۵ به میزان ۷۳٪ در نظر گرفته شد ( البته ممکن است اعداد با کمی خطا در نظر گرفته شده باشند).

شانس برنده شدن در دست های ۵ – ۱۰ به میزان ۵۸٪ محاسبه شد.

در دسته ای ۱۰ – ۱۴ شانس برنده شدن به میزان ۳۸٪ درصد محاسبه شد. اما بعد از دست ۱۴ هم باز احتمال برنده شدن افزایش پیدا کرد و این نشان دهده این مورد بود که همیشه تعداد دست بیشتر باعث باخت افراد نخواهد شد و ممکن است دست بعدی را برنده شوند.